Budowa komputera PC
Komputer jest to maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

Pomimo że mechaniczne maszyny liczące istniały od wielu stuleci,
komputery w sensie współczesnym pojawiły się dopiero w połowie XX wieku,
gdy zbudowano pierwsze komputery elektroniczne. Miały one rozmiary
sporych pomieszczeń i zużywały kilkaset razy więcej energii niż współczesne komputery osobiste (PC), a jednocześnie miały miliardy razy mniejszą moc obliczeniową.


Najwybitniejsi naukowcy, których prace przyczyniły się do powstania komputerów:

Blaise Pascal (kalkulator od nazwiska konstruktora zwany Pascaliną, 1642)
Gottfried Leibniz (system binarny, żywa ława do obliczeń, mechanizm stepped drum)
Abraham Stern (maszyna licząca)
Charles Babbage (maszyna różnicowa, maszyna analityczna)
Ada Lovelace (prace teoretyczne, wizjonerskie w jej czasach koncepcje wykorzystania komputerów)
Claude Shannon (teoretyczne podstawy budowy komputerów – „przekucie” algebr Boole'a i współczesnej mu wiedzy o elektronice)
Alan Turing (teoretyczne podstawy informatyki, maszyna Turinga i uniwersalna maszyna Turinga)
Kliknij, aby edytować treść...
Własna strona internetowa za darmo - sprawdź